Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Hot!

Những khoảnh khắc trong ngày trọng đại của đại gia Lê Ân và cô dâu Mai Mai được đăng trên website riêng của ông.

dam cuoi dai gia 74 tuoi 5 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Chuẩn bị cho lễ hỏi của nhà trai.

dam cuoi dai gia 74 tuoi 10 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam cuoi dai gia 74 tuoi 1 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam cuoi dai gia 74 tuoi 3 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Chú rể Lê Ân cùng nhà trai tới lễ ăn hỏi.

dam cuoi dai gia 74 tuoi 6 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Sính lễ trong đó có 500 triệu đồng tiền mặt.

dam cuoi dai gia 74 tuoi 4 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam cuoi dai gia 74 tuoi 2 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam cuoi dai gia 74 tuoi 7 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam cuoi dai gia 74 tuoi 9 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam cuoi dai gia 74 tuoi 8 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 21 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Cô dâu trẻ tươi cười lên xe hoa về nhà chồng.

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 17 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Dàn xe siêu sang hoành tráng dạo khắp các con đường ở Vũng Tàu.

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 18 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 12 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 13 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Tiệc cưới diễn ra ở khu du lịch Chí Linh.

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 16 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 20 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 15 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 19 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 11 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi 14 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi22 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi31 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi26 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi30 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi25 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi29 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi24 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi27 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi28 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi23 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi35 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi34 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi37 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi36 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi33 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Những hình ảnh lưu lại trong album cưới.

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi32 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Vợ chồng Lê Ân kỷ niệm ngày Valentine.

dam hoi va le cuoi cua dai gia 74 tuoi38 Hình ảnh đám hỏi và lễ cưới của đại gia 74 tuổi

Cô dâu 20 tuổi trong các hoạt động xã hội.

Nguồn Ngôi sao